RAPORTUL nr. 1 | Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova


Asociația Promo-LEX a făcut public Raportul nr 1 – Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova. Documentul este elaborat pentru perioada 2016 – 2018. Acesta reprezintă o sinteză post-factum a conformității gradului de realizare a reformei, stabilită prin compararea conținutului rapoartelor oficiale ale poliției cu observațiile experților Asociației Promo-LEX.

Concluziile Asociației Promo-LEX despre gradul de realizare a obiectivelor operaționale ale reformei sunt elaborate prin raportarea la indicatorii de performanță și termenele de realizare stipulate în documentele de program relevante. Calificativele utilizate pentru aprecierea gradului de îndeplinire a obiectivelor sunt: realizat, parțial realizat și nerealizat.

Asociația Promo-LEX constată că cele mai multe subacțiuni realizate țin de aprobarea cadrului legal, normativ sau de reglementare, iar cele mai multe subacțiuni nerealizate se referă la reorganizarea instituțională. Totodată, cel puțin 5 subacțiuni sunt nerealizate din cauza tergiversării aprobării Regulamentului privind organizarea și funcționarea IGP și a efectivului-limită al acestuia.

Dacă este să ne referim la nivelul de realizare a activităților în cifre, din totalul activităților planificate, până în anul 2018 inclusiv, trebuiau să fie realizate 45 de subacțiuni (54%). Dintre acestea, Asociația Promo-LEX a calificat gradul de realizare după cum urmează: câte 13 subacțiuni – realizate (29%) sau realizate parțial (29%); 15 subacțiuni – nerealizate (33%), dintre care 4 fiind considerate de către instituțiile implementatoare drept desuete, inoportune sau s-a renunțat în mod oficial la realizarea acestora și 4 subacțiuni (9%) sunt formulate în mod general, iar indicatorii nu sunt măsurabili. Asociația Promo-LEX nu s-a putut pronunța asupra gradului de realizare a acestora.

Deoarece principalul indicator menționat în Strategia de Dezvoltare a Poliției este nivelul încrederii cetățenilor în poliție, acest aspect a fost reflectat în raport fiind utilizate datele Barometrului Opiniei Publice pentru perioada 2016-2018. Astfel, pornind de la cifra de 25,8 % al nivelului de încredere a cetățenilor în Poliție, în  aprilie 2016, se observă o ușoară creștere,  în ianuarie 2019 atestându-se o pondere de aproximativ 34 %.

În document se regăsesc șapte recomandări, printre care: reluarea activității de consultare publică a proiectului Regulamentului privind organizarea și funcționarea IGP și aprobarea acestuia în termen proxim. De asemenea, experții recomandă adaptarea sau ajustarea conform noilor necesități sau evoluții a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Poliției. Totodată, la dezvoltarea planurilor de implementare a politicilor sectoriale, includerea doar a  acțiunilor și activităților realizabile în termenul preconizat cu rezultate scontate, indicatori măsurabili și termene de executare concrete.

Raportul a fost realizat în cadrul Proiectului „Monitorizarea civică a reformei poliției în Republica Moldova”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Asociația Promo-LEX.

Proiectul „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova” pune în valoare rolul de supraveghere civică al organizațiilor neguvernamentale în timpul implementării reformelor, precum și dreptul cetățenilor de a participa la procesul de luare a deciziilor. Obiectivul general al proiectului este consolidarea responsabilității, eficienței și transparenței reformei Poliției în Republica Moldova.

Raportul de Monitorizare civică a reformei Poliției în Republica Moldova poate fi accesat aici.

Pentru mai multe informații, contactați:
Inga Stegarescu, Ofițer de comunicare al Asociației Promo-LEX; GSM: 069269684,
e-mail: [email protected]