RAPORTUL nr. 2 | Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova


Asociația Promo-LEX a făcut public Raportul nr 2 – Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova. Documentul este un raport semestrial și cuprinde  perioada de monitorizare 1 ianuarie – 30 iunie 2019. Conținutul complet al raportului consultați aici.

Potrivit Metodologiei, anumite aspecte ale procesului monitorizat sunt evaluate inclusiv prin intermediul interviurilor desfășurate cu factori de decizie din subdiviziunile teritoriale ale poliției. Remarcăm o deschidere  din partea reprezentaților Poliției pentru desfășurarea interviurilor cu monitorii Promo-LEX dar și oferirea promptă a răspunsurilor la întrebările formulate. În rezultatul interviurilor realizate în perioada de monitorizare putem evidenția următoarele aspecte importante:

Privind necesitatea perfecționarea aplicației privind registrul electronic de evidență a armelor. Cel puțin 23 de persoane intervievate (62%) din 37 au declarat că perfecționarea aplicației este necesară, deoarece aplicația actuală nu corespunde cerințelor sau este depășită.

Privind stabilirea clară a competențelor ofițerilor de sector. 18 persoane (44%) din 42 intervievate în cadrul inspectoratelor de poliție, precum și 5 (36%) din 14 responsabili intervievați din cadrul sectoarelor de poliție consideră că competențele ofițerilor de sector nu sunt stabilite în mod clar.

Privind inițiativa de reorganizare a Inspectoratului Național de Patrulare și noua organigramă a instituției. Circa opt persoane (19%) intervievate din conducerea Inspectoratelor de Poliție din totalul de 42 au menționat că nu cunosc despre inițiativa de reorganizare a INP.

Dacă este să ne referim la gradul de implementare a acțiunilor și subacțiunilor stabilite conform Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020 în Planului de Acțiuni pentru implementarea acesteia, Promo-LEX constată că, la finele perioadei de monitorizare, acesta rămân la același indicatori ca și în perioada de monitorizare precedentă (finele anului 2018). Astfel din cele 15 subacțiuni restante din perioadele anteriore și analizate în raport, rămân a  calificate ca fiind nerealizate.

În același timp, reamintim că  din totalul activităților planificate, până la finele anului 2018, urmau a fi realizate 45 de subacțiuni, dintre acestea, Asociația Promo-LEX a calificat realizate sau realizate parțial 58%. Alte detalii privind perioada precedentă de monitorizare găsiți în Raportul Nr 1 – Monitorizarea civică a reformei Poliției în Moldova este disponibil aici.

Pentru a vorbi pe larg despre obiectivele și rezultatele procesului de reformare a Poliției precum și rolul partenerilor de dezvoltare implicați în acest proces, Asociația Promo-LEX, în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției vor desfășura anual  campanii de informare la acest subiect. Astfel, începând cu 18 decembrie, Ziua Națională a Poliției, vor fi distribuite materiale informative pentru cetățeni și publicate o serie de video-uri care să explice unele aspecte ale procesului de reformare a Poliției.

Raportul nr.2 de monitorizare civică a reformei Poliției găsiți aici.

Raportul a fost realizat în cadrul Proiectului „Monitorizarea civică a reformei poliției în Republica Moldova”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Asociația Promo-LEX.

Proiectul „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova” pune în valoare rolul de supraveghere civică al organizațiilor neguvernamentale în timpul implementării reformelor, precum și dreptul cetățenilor de a participa la procesul de luare a deciziilor. Obiectivul general al proiectului este consolidarea responsabilității, eficienței și transparenței reformei Poliției în Republica Moldova.