RAPORTUL nr. 5 | Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova


Asociația Promo-LEX a prezentat astăzi Raportul nr. 5 privind Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova. Documentul este un raport anual, care prezintă o sinteză post-factum a gradului de realizare pe parcursul anului 2020, de către Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției, a obiectivelor Strategiei de Dezvoltare a Poliției 2016 – 2020 și a Matricei de politici privind implementarea suportului bugetar pentru anii 2017 – 2020, oferit de către Uniunea Europeană pentru reforma Poliției.

În anul 2020 a continuat tendința de sporire a încrederii cetățenilor în Poliție. Astfel, conform Barometrului Opiniei Publice, în 2020 (termenul inițial fiind 2019) a fost atinsă ținta de 41% încredere a cetățenilor în Poliție, indicator stabilit drept obiectiv în Acordul de finanțare al Programului „Suport pentru reforma Poliției”, încheiat între Comisia Europeană și Guvernul Republicii Moldova.

Cu toate acestea, potrivit raportului prezentat de Asociația Promo-LEX, pe parcursul anului 2020, ca și în anii precedenți, au fost constatate unele realizări în implementarea Strategiei, dar și faptul că multiple subacțiuni au rămas nerealizate sau au fost doar parțial atinse. Astfel, din totalul de 31 de subacțiuni care urmau a fi realizate până la sfârșitul anului 2020, doar 12 (38,7%) au fost executate pe deplin, alte 12 au fost realizate parțial (38,7%), iar cinci subacțiuni (16,1%) au rămas nerealizate. Două subacțiuni (6,5%) nu au putut fi evaluate din cauza indicatorilor nemăsurabili.

Cele mai multe (5) subacțiuni calificate de Promo-LEX drept realizate țin de atingerea Obiectivului nr. 4, și anume „crearea unui serviciu polițienesc modern, în conformitate cu cele mai bune standarde şi practici ale Uniunii Europene şi internaţionale, în măsură să răspundă proactiv şi în mod egal la nevoile cetăţenilor şi ale societăţii în ansamblu”. Asociația Promo-LEX salută eforturile depuse în vederea asigurării unui sistem de comunicații fiabil și eficient pentru scopurile operaționale ale Poliției, precum și dotării cu echipamente TETRA a subdiviziunilor specializate și teritoriale.

Totodată, la capitolul restanțe menționăm omiterea regionalizării sistemului de achiziții publice în cadrul Poliției, aprobării procedurilor operaționale standard și pregătirii personalului în acest scop. Vorbind despre lacune, cele mai multe subacțiuni nerealizate (3) au fost înregistrate în atingerea Obiectivului nr. 1 al Strategiei care vizează „consolidarea responsabilităţii, eficienţei, transparenţei şi profesionalismului Poliţiei”.

Ca urmare a aprobării Hotărârii de Guvern cu privire la organizarea și funcționarea IGP la sfârșitul anului 2019, anul 2020 a fost unul de reorganizare instituțională a IGP. Deși au fost aprobate noi structuri organizatorice ale subdiviziunilor IGP, a fost omisă desconcentrarea activităților de menținere și asigurare a ordinii publice la nivelul subdiviziunilor teritoriale ale Poliției. Astfel, lipsa voinței pentru realizarea unei reformări instituționale reale, în conformitate cu angajamentele strategice asumate a fost una din cauzele restanțelor și lacunelor în implementarea reformei. De asemenea, îndeplinirea angajamentelor asumate a fost influențată de moratoriul instituit asupra funcțiilor vacante din cadrul IGP și MAI, cât și de pandemia COVID-19.

Raportul nr. 5 de monitorizare civică a reformei Poliției îl găsiți: aici.

Raportul a fost elaborat de Asociația Promo-LEX în cadrul Proiectului „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova”. Proiectul este susținut financiar de Uniunea Europeană și co-finanțat de către Ambasada SUA la Chișinău și de Fundația Est-Europeană din resursele acordate de Suedia.

Proiectul „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova” pune în valoare rolul de supraveghere civică al organizațiilor neguvernamentale în timpul implementării reformelor, precum și dreptul cetățenilor de a participa la procesul de luare a deciziilor. Obiectivul general al proiectului este consolidarea responsabilității, eficienței și transparenței reformei Poliției în Republica Moldova.

Pentru mai multe informații, contactați:

Elena Răileanu-Seremac, ofițer de comunicare al Asociației Promo-LEX; 

GSM: 069895515, e-mail: [email protected].