Strategia de dezvoltare a Poliției


Republica Moldova are nevoie de reforme profunde în multe domenii. Unul dintre aceste domenii include activitatea organelor afacerilor interne și a organelor de poliție ca instituții împuternicite să protejeze drepturile cetățenilor. Din perspectivă istorică, reformele din acest domeniu au suferit un proces de restructurare și modernizare de lungă durată. La 18 decembrie 1990, Parlamentul a adoptat Legea cu privire la poliție, după care a urmat adoptarea în anul 2010 a Hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea Concepției de reformare a Ministerului Afacerilor Interne” – primul document de politici publice care a identificat principalele probleme ale sistemului afacerilor interne. Unele dintre aceste probleme au fost soluționate prin adoptarea în anul 2012 a Legii nr. 320 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului. Chiar și așa, continuau să rămână multe probleme, prin urmare, la 12 mai 2016, Guvernul a adoptat Strategia de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020.

Documentul integral poate fi accesat aici. 
 

                                                Strategia de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020