Activitatea polițienească comunitară – o abordare diferită a problemelor de securitate publică la nivel local


Locuitorii din 40 de sate și orașe din țară vor cunoaște mai multe despre ce înseamnă poliția comunitară, prin ce se deosebește de activitatea polițienească tradițională și cum pot contribui la sporirea siguranței în comunitatea lor. Acțiunea are loc în perioada 8-14 noiembrie 2021, în cadrul Campaniei de informare „Împreună pentru o societate mai sigură”, desfășurată de către Asociația Promo-LEX în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Pe parcursul campaniei, cu implicarea Centrelor mobile de prevenire și informare ale Poliției, reprezentanții IGP și Promo-LEX vor angaja publicul într-un dialog cu privire la conceptul de activitate polițienească comunitară, reforma poliției și rezultatele obținute pe parcursul celor 4 ani de implementare a Strategiei de dezvoltare a poliției (2016 –2020).

În cadrul activităților din teritoriu, pentru a sensibiliza și aminti odată în plus despre proximitatea și deschiderea Poliției față de cetățeni, vor fi prezentate o serie de materiale informative video, vor fi distribuite pliante cu informații despre poliția comunitară și datele de contact ale Inspectoratelor/ Sectoarelor de Poliție din teritoriu, pixuri și benzi reflectorizante. În același timp, campania va fi prezentă în mass-media prin participarea reprezentanților IGP și ai Promo-LEX la emisiuni radio/TV, dar și prin distribuirea informațiilor relevante pe rețele de socializare.

Totodată, pe durata desfășurării campaniei de informare, în mediul online dar și prin comunicarea directă cu cetățenii, va fi realizat un sondaj în vederea consultării opiniei publice despre activitatea polițienească comunitară și modalitățile de îmbunătățire a colaborării dintre Poliție și cetățeni. Chestionarul în format electronic este disponibil AICI și poate fi completat de către toți cei care doresc să contribuie în acest sens.

Conceptul de activitate polițienească comunitară, este unul relativ nou, fiind preluat de Poliția Republicii Moldova de la colegii europeni și, reprezintă mai mult o filosofie, o abordare diferită de către angajații poliției, a problemelor cu care se confruntă comunitățile la nivel local.

În Moldova, acest concept  este implementat ca obiectiv al Strategiei de dezvoltare a poliției, începând cu anul 2018. Acesta nu presupune crearea unui serviciu polițienesc nou sau majorare de state în efectivul poliției, ci reprezintă o modalitate nouă/diferită de activitate.

Campania de informare „Împreună pentru o societate mai bună” este realizată de Asociația Promo-LEX în cadrul proiectului „Monitorizarea civică a reformei poliției în Republica Moldova”, cu suportul financiar al Uniunii Europene, co-finanțat de Fundația Est-Europeană din resursele acordate de Suedia.

Pentru mai multe informații, contactați:
Elena Răileanu-Seremac,
Comunicatoare a Asociației Promo-LEX
GSM: 069895515
e-mail: [email protected]