Analiza condițiilor de accesibilitate a Sectoarelor de Poliție


În data de 7 decembrie curent, în cadrul unei conferințe de presă, Alianța INFONET a prezentat studiul privind Analiza condițiilor de accesibilitate a sectoarelor de Poliție. 

În acest sens, în perioada august – octombrie 2020, a fost realizat auditul condițiilor de accesibilitate a 60 de sectoare de poliție (SP), selectate în mod aleatoriu din mediul rural și urban, fiind acoperite toate raioanele din țară, inclusiv UTAG, municipiile Bălți și Chișinău.

Din totalul celor 60 de clădiri evaluate, un sector de poliție a primit calificativul  „accesibil” (1,67%), 33 – „parțial accesibil” (55%), 24 – „inaccesibile” (40%) și 2 sunt la etapa de construcție/reparație (3,33%).

Totodată, 25 din cele 33 de sectoare de poliție care au primit calificativul „parțial accesibil” au fost modernizate cu suportul Uniunii Europene. Doar unele condiții de accesibilitate cu referire la drumurile de acces către clădiri și parcările din preajmă, precum și micile bariere sau lipsa grupului sanitar în interiorul clădirii, au împiedicat acordarea calificativului „accesibil”.

Rezultatele detaliate ale studiului pot fi consultate la următoarea adresa: https://bit.ly/3o1zcP8.

Menționăm că Studiul a fost elaborat în cadrul proiectului realizat de Alianța INFONET, urmare a Grantului acordat de Asociația Promo-LEX în cadrul proiectului „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova”, implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene.