Workshop: „Provocări și soluții în comunicarea eficientă dintre mass-media și comunicatorii Inspectoratului General al Poliției”.


„Provocări și soluții în comunicarea eficientă dintre mass-media și comunicatorii Inspectoratului General al Poliției” este tema Workshop-ului desfășurat astăzi de Asociația Promo-LEX. 

În cadrul acestui Workshop, participanții au fost antrenați în activități care au avut drept scop îmbunătățirea practicilor de informare și fortificare a capacităților de comunicare între jurnaliști și ofițerii de presă din cadrul IGP. 

Astfel, atât reprezentanții mass-media cât și ofițerii de comunicare au participat activ în dezbaterea aspectelor practice privind comunicarea rapidă și profesionistă în situații de criză. 

Totodată, reprezentanții mass-media au fost informați despre obiectivele și rezultatele atinse în procesul de reformare a Poliției. 

Acest eveniment a fost organizat în cadrul Proiectului “Monitorizarea Civică a Reformei Poliției în Republic Moldova”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Asociația Promo-LEX. Opiniile exprimate în cadrul acestui eveniment nu reflectă neapărat poziția Asociației Promo-LEX și a Uniunii Europene.