Promo-LEX a desemnat câștigătorii concursului de Granturi pentru proiecte orientate spre monitorizarea implementării Strategiei de dezvoltare a Poliției


În contextul proiectului „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova”, implementat de Asociația Promo-LEX cu suportul financiar al Uniunii Europene, Promo-LEX a desemnat câștigătorii Concursului de Granturi pentru proiecte orientate spre monitorizarea implementării Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020 și informarea publicului cu privire la aceasta.  

Granturile, în valoare totală de circa 30,000.00 Euro au fost acordate următoarelor organizații: Institutul de Politici Publice, Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI și Centrul de Inovare și Politici din Moldova.

În cadrul proiectului propus de Institutul de Politici Publice a fost efectuată monitorizarea  alternativă a procesului de implementare la nivel regional a Concepției privind activitatea polițienească comunitară și a Planului de acțiuni.  

La fel, au fost identificate căile și acțiunile necesare pentru eficientizarea procesului de implementare, asigurare a transparenței și responsabilității.  

Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI își propune să contribuie la sporirea rolului societății civile în monitorizarea implementării reformei Poliției, prin realizarea activităților precum ateliere de informare și mese rotunde, axate pe informarea locuitorilor mun. Bălți despre implementarea reformei Poliției în Republica Moldova, în special în mun. Bălți,  și promovarea conceptului de „Poliție Comunitară”.  

Totodată, urmează să fie elaborat și prezentat public un raport de monitorizare a achizițiilor publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți, care va avea un impact sporit asupra conștientizării cetățenilor despre importanța asigurării transparenței în procesul de gestionare a banilor publici.

Proiectul implementat de Centrul de Inovare și Politici din Moldova, presupune o abordare pe termen lung privind prevenirea timpurie a delicvenței juvenile, promovând respectul faţă de lege, un comportament integru și o atitudine civică în rândul generațiilor tinere prin extinderea Rețelei Naționale pentru Educație Juridică din Republica Moldova, cu 20 de polițiști.  

Iar prin intermediul platformei eLearning, vor fi instruiți polițiștii și profesioniștii din drept ce nu au posibilitatea să participe la sesiunile de training organizate în cadrul proiectului.  

Activitatea principală din cadrul proiectului implementat de CIPM, urmează a fi desfășurarea propriu-zisă a lecțiilor demonstrative de educație juridică tinerilor, ce vizează violența în bază de gen, traficul de ființe umane, consumul de droguri.  

Perioada de implementare a proiectelor este octombrie 2019 – martie 2020.

Granturile au fost oferite în cadrul proiectului „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova”, implementat de Asociația Promo-LEX cu suportul financiar al Uniunii Europene.