Întrevedere de lucru a șefului Inspectoratului General al Poliției cu reprezentanții Asociației Promo-LEX


La data de 9 iulie curent, șeful Inspectoratului General al Poliției, Sergiu Paiu a avut o întrunire cu reprezentați ai Asociației Promo-LEX, Pavel Postica, director de Program și Ion Manole, Director Executiv.

În cadrul acestei întrevederi au fost prezentate cele trei rapoarte de monitorizare civică a reformei poliției în Republica Moldova, elaborate de Promo–LEX, fiind, în special, menționată importanța colaborării, inclusiv pe segmentul de comunicare publică a Poliției.

Sergiu Paiu a menționat că între Inspectoratul General al Poliției și Promo-LEX există o comunicare constructivă de-a lungul mai multor ani, ultimii asistând Poliția la expertizarea politicilor publice și în procesul implementării proiectelor de reformă instituțională cunoscute până în prezent.

La rândul lor, reprezentanții organizației neguvernamentale, au adus mulțumiri Inspectoratului General al Poliției, inclusiv inspectoratelor teritoriale de poliție, pentru colaborarea eficientă în procesul de colectare a informațiilor pentru rapoartele periodice de monitorizare.

Pavel Postica și Ion Manole au reiterat că Asociația pe care o reprezintă este disponibilă să organizeze unele dezbateri publice televizate cu reprezentanții poliției, societatea civilă, dar și factorii de decizie, în care vor fi evidențiate principalele aspecte ale Reformei Poliției, obiectivele asumate de autorități, rolul partenerilor de dezvoltare în acest exercițiu, etc.

Participanții la întrevedere au discutat despre realizările efectuate și despre unele priorități comune de colaborare productivă pe viitor.

Menționăm că, proiectul ”Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova” pune în valoare rolul de supraveghere civică al organizațiilor neguvernamentale în timpul implementării reformelor, precum și dreptul cetățenilor de a participa la procesul de luare a deciziilor.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea responsabilității, eficienței și transparenței reformei Poliției.

Sursa: www.politia.md