TERMEN EXTINS | Asociația Promo-LEX selectează un expert/grup de experți pentru elaborarea unui raport retrospectiv de monitorizare și evaluare a achizițiilor publice realizate de către MAI și IGP în perioada 2016 – 2020


CONTEXT GENERAL

Republica Moldova are nevoie de reforme profunde în multe domenii. Unul dintre aceste domenii ține de activitatea organelor afacerilor interne și a organelor de poliție ca instituții împuternicite să protejeze drepturile cetățenilor. Din perspectivă istorică, reformele din acest domeniu au parcurs un proces de restructurare și modernizare de lungă durată. Astfel, la 18 decembrie 1990 Parlamentul a adoptat Legea cu privire la poliție, după care a urmat adoptarea în anul 2010 a Hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea Concepției de reformare a Ministerului Afacerilor Interne”. Ulterior, în anul 2012 a fost adoptată Legea nr. 320 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului. Chiar și așa, în acest domeniu continuau să rămână multe probleme.

La 12 mai 2016 Guvernul a adoptat Strategia de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020. În același an, Guvernul Republicii Moldova a semnat cu Uniunea Europeană un acord de finanțare în valoare de 51 mln Euro destinat implementării în perioada 2017 – 2020 a Matricei de Politici pentru Suportul bugetar pentru Reforma Poliției. În contextul implementării Strategiei de Dezvoltare a Poliției și a Matricei de Politici, de către MAI și IGP a fost planificată și realizată procurarea diferitor bunuri și servicii în scopul dezvoltării unui serviciu polițienesc modern care să corespundă celor mai bune standarde și practici ale Uniunii Europene și internaționale. Astfel, în perioada 2016-2020 au fost/urmează a fi renovate și echipate inspectoratele de poliție și izolatoarele de detenție provizorie; achiziționată, instalată și întreținută o rețea de comunicații securizate de voce și de date; achiziționate unități de transport specializat; renovate sedii ale unităților regionale de investigații; achiziționate 30 unități de echipament specializat pentru cercetarea la fața locului etc. De asemenea, a fost prevăzută reorganizarea sistemului de efectuare a achizițiilor publice în cadrul Poliției, cu pregătirea personalului în acest scop.

O componentă aparte a suportului acordat de Uniunea Europeană pentru reforma Poliției a fost oferit prin intermediul unui apel de propuneri de proiecte orientate spre ”Asigurarea monitorizării, contribuția și supravegherea implementării reformelor și a activităților legate de program, cu un accent special pe respectarea drepturilor umane și gestionarea cheltuielilor publice”. În acest context, în perioada 14 decembrie 2018 – 13 decembrie 2021, Asociația Promo-LEX implementează proiectul „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană, conform Contractului de Grant ENI/2018/404-043 din 14 decembrie 2018.

Proiectul „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova” pune în valoare rolul de supraveghere al organizațiilor societății civile în timpul implementării reformelor, precum și dreptul cetățenilor de a participa la procesul de luare a deciziilor. Obiectivul general al proiectului este consolidarea responsabilității, eficienței și transparenței reformei Poliției în Republica Moldova.

În cadrul acestui proiect, o atenție aparte în procesul de monitorizare a implementării Strategiei de Dezvoltare a Poliției 2016 – 2020 și a Matricei de politici privind implementarea Suportului Bugetar urmează a fi acordată modului de realizare a achizițiilor publice (inclusiv a celor exemplificate mai sus) efectuate  de către Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției în vederea asigurării transparenței și corectitudinii procesului, dar și pentru a impulsiona atingerea rezultatelor planificate ale reformei poliției.

Obiectivul concursului este selectarea unui/unei expert(e) sau grup de experți în domeniul achizițiilor publice pentru elaborarea unui raport retrospectiv de monitorizare și evaluare a achizițiilor publice din perioada 2016-2020 realizate de către Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției în contextul implementării Strategiei de Dezvoltare a Poliției 2016 – 2020 și a Matricei de politici privind implementarea Suportului Bugetar oferit de Uniunea Europeană pentru Reforma Poliției pentru anii 2017 – 2020.

Responsabilitățile expertului/grupului de experți:

  • Dezvoltă, în colaborare cu echipa Promo-LEX, conceptul, structura și metodologia de monitorizare și evaluare a achizițiilor publice realizate de către Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției în perioada 2016-2020;
  • Colectează informațiile relevante și elaborează raportul de monitorizare a achizițiilor publice efectuate de către Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției, în conformitate cu metodologia aprobată;
  • Contribuie la elaborarea agendei evenimentului de prezentare a raportului de monitorizare și evaluare a achizițiilor publice;
  • Elaborează o prezentare în format .ppt în baza constatărilor și a recomandărilor din raport;
  • Participă la prezentarea publică a raportului de monitorizare a achizițiilor realizate de către instituțiile menționate mai sus în perioada 2016-2020.

Termenii de referinta sunt disponibili aici:

Persoanele interesate de acest anunț pot adresa întrebări și/sau solicita clarificări prin e-mail, până la data de 23.06.2020 (ora 18.00), la adresa [email protected]Data limită pentru depunerea dosarului de aplicare este 26.06.2020, ora 18:00. Dosarul de aplicare trebuie completat în limba română şi expediat prin e-mail la adresa [email protected], cu mențiunea “Concurs_Elaborarea unui raport de monitorizate și evaluare a achizițiilor publice în contextul implementării Strategiei de Dezvoltare a Poliției 2016-2020”. 

Răspunsurile Asociației Promo-LEX la întrebări în contextul concursului pot fi accesate aici: