Asociația Promo-LEX: achiziția de către IGP a autospecialelor pentru reacționare rapidă, fără implementarea altor măsuri incluse în Strategia de Dezvoltare a Poliției, ar putea contribui nesemnificativ la micșorarea timpului de intervenție


Asociația Promo-LEX prezintă Opinia privind achiziția de către Inspectoratul General al Poliției (IGP), în perioada declarată a stării de urgență, a automobilelor pentru reacționare rapidă.

Având în vedere faptul că, anunțul de achiziție de către IGP a 54 autospeciale operaționale de teren pentru echipele de reacționare rapidă a fost publicat în perioada declarată a stării de urgență, acesta a stârnit un val de întrebări, critici și nemulțumiri din partea diferitor actori din societate, inclusiv a cetățenilor.

În acest context, atât Ministrul Afacerilor Interne cât și Prim-ministrul Republicii Moldova au declarat că este vorba despre valorificarea unor mijloace financiare, din cadrul proiectelor finanțate de Uniunea Europeană. La fel, IGP a precizat printr-un comunicat postat pe rețele de socializare că, achiziția dată este finanțată din fondurile Uniunii Europene, conform Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020, și nu din bugetul de stat.

Totuși, nu există nicio cerință din partea UE privind achiziționarea de vehicule noi, aceasta fiind doar decizia autorităților moldovene competente. Accentuăm că repartizarea ulterioară a resurselor financiare provenite din Suportul bugetar, după debursarea acestora de către partenerii europeni, este la discreția autorităților.

Astfel, prin prezenta OPINIE, Asociația Promo-LEX consideră necesar să sublinieze faptul că, achiziția unităților de transport este o măsură planificată, care a avut loc și în anii precedenți. Promo-LEX estimează că, achiziția dată, fără implementarea altor măsuri incluse în Strategie, ar putea contribui doar într-o anumită măsură, dar nu suficient pentru a atinge obiectivul de 15 minute ca timp de intervenție rapidă la nivel național.

Promo-LEX consideră că, în condițiile stării de urgență, a utilizării unor informații care nu corespund în totalitate adevărului, dar și a restanțelor substanțiale în realizarea angajamentelor asumate, oportunitatea acestor achiziții poate fi supusă unor critici întemeiate, inclusiv din partea partenerilor dar și cetățenilor.

Iată de ce, în vederea asigurării transparenței achizițiilor efectuate, dar și pentru sporirea gradului de realizare a obiectivelor stabilite prin Strategia de Dezvoltare a Poliției 2016 – 2020 și Programul de Suport Bugetar pentru Reforma Poliției, Asociația Promo-LEX recomandă, suplimentar procedurilor de achiziție, asigurarea următoarele măsuri:

  • publicarea informației privind dotarea echipelor de reacționare-operativă (inclusiv cu unități de transport), dar și a necesităților acestora pe termen scurt și termen lung;
  • suplinirea numărului echipelor de reacționare la apelurile cetățenilor, conform necesităților teritoriale;
  • desfășurarea instruirilor privind modul de reacționare atât a persoanelor antrenate în preluarea apelurilor de urgență (dispecerii), cât și a echipelor de reacționare, inclusiv sub aspectul utilizării echipamentelor și mijloacelor speciale;
  • elaborarea și avizarea tuturor actelor necesare pentru operaționalizarea Inspectoratului Național de Securitate Publică și descentralizarea structurilor de patrulare și reacționare operativă, conform Strategiei de Dezvoltare a Poliției. Implementarea măsurilor adoptate ar urma să aibă loc după încheierea perioadei stării de urgență;
  • informarea onestă a publicului privind sursele, metodele și limitele de achiziție a echipamentelor, utilajelor etc., dar și procedurilor de debursare a mijloacelor financiare de către partenerii de dezvoltare.

Opinia integrală, în limba română, poate fi accesată aici.