Educație Juridică – Implicarea polițiștilor în cultivarea respectului pentru lege în rândul tinerei generații


Proiectul „Educație Juridică – Implicarea polițiștilor în cultivarea respectului pentru lege în rândul tinerei generații”  implementat de Centrul de Inovare și Politici din Moldova, cu ajutorul Asociației Promo-LEX și cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, presupune o abordare pe termen lung privind prevenirea timpurie a delicvenței juvenile, promovând respectul faţă de lege, un comportament integru și o atitudine civică în rândul generațiilor tinere prin crearea unei Rețele Naționale pentru Educație Juridică formată din judecători, procurori și avocați care și-au asumat rolul educațional de a cultiva respectul pentru lege în rândul elevilor din școlile din R. Moldova.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

  1. Consolidarea capacității unui număr de 20 de polițiști comunitari în educarea copiilor și tinerilor în spiritul respectării legii, în special privind modalitățile de gestionare a cazurilor de corupție asupra activității poliției, pe o perioadă de patru luni.
  2. Sporirea gradului de conștientizare a drepturilor și responsabilităților civile în vederea prevenirii comiterii infracțiunilor în rândul a cel puțin 1,000 de copii și tineri prin predarea de educație juridică de către polițiștii membri ai Rețelei Naționale pentru Educație Juridică.
  3. Educarea cetățenilor despre importanța și modalitățile de notificare a autorităților competente în privința cazurilor de corupție, abuz, violență în familie, violență în bază de gen, hărțuire sexuală, consum de droguri, fie că sunt implicați direct sau se află în proximitatea lor.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

O primă activitate din cadrul proiectului implementat de CIPM a fost extinderea Rețelei Naționale pentru Educație Juridică din Republica Moldova cu 20 de polițiști selectați în urma unui concurs organizat în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne.  

După care a urmat dezvoltarea și implementarea unui program de consolidare a capacităților membrilor polițiști ai Rețelei Naționale pentru Educație Juridică.

Iar prin intermediul platformei eLearning, dezvoltată pe baza manualului „Legea pe-nțelesul elevilor” elaborat în cadrul proiectului EDUIURIS finanțat de Ambasada Olandei din București, au fost și continuă să fie instruiți polițiștii și profesioniștii din drept ce nu au posibilitatea să participe la sesiunile de training organizate în cadrul proiectului. Această activitate a avut drept scop instruirea de la distanță a polițiștilor care vor să predea educația juridică în comunitățile lor. O altă componentă a platformei eLearning este dedicată elevilor.

Activitatea principală din cadrul proiectului implementat de CIPM, fost desfășurarea propriu-zisă a lecțiilor demonstrative de educație juridică tinerilor, ce vizează violența în bază de gen, traficul de ființe umane, consumul de droguri.  

Astfel, în perioada 5 februarie 2020 - 5 martie 2020, membrii polițiști ai Rețelei Naționale pentru Educație Juridică în echipe cu judecători, avocați, procurori și inspectori anticorupție au organizat 60 de lecții demonstrative, ajungând la 1,783 elevi din 29 instituții de învățământ din orașele Chișinău, Orhei, Criuleni, Comrat, Anenii Noi, Bălți și din satele Măgdăcești, și Puhăceni.  

Tot  în cadrul proiectului, CIPM a organizat o campanie online și offline de comunicare  privind necesitatea implicării polițiștilor în educarea tinerei generații: ”Polițistul - prietenul tău mai mare” cu implicarea Ministerului Afacerilor Interne, prin care au fost diseminate lecțiile de educație juridică și anticorupție susținute de membrii polițiști ai Rețelei Naționale pentru Educație Juridică, precum și prezentarea și motivația fiecărui membru polițist de a se implica civic. Scopul pe care l-am urmărit prin implementarea acestei campanii de comunicare a fost asigurarea unei vizibilități crescute a activităților de educație juridică derulate în țară, precum și creșterea gradului de încredere a populației în poliția R. Moldova.  

Rezultatele calitative obținute

  1. Un număr de 19 polițiști comunitari din Republica Moldova au fost motivați să se implice mai activ în componenta de prevenție a infracționalității prin educarea tinerilor la sesiunile de training, conferința națională și campania publică „Polițistul – prietenul tău mai mare”
  2. Un număr de 1,783 copii și adolescenți au conștientizat riscurile legale la care s-ar putea expune fără să își dea seama, importanța adoptării unui comportament integru și atitudinea activă atunci când observă cazuri de corupție asupra activității poliției, violență în familie, consumul de droguri sau abuzuri;
  3. Ministerul Educației este informat privind programul pilot de educație juridică pe baza rezultatelor căruia va putea propune și justifica necesitatea introducerii materiei de educație juridică în școli;
  4. În rândul tinerilor care au beneficiat de lecțiile demonstrative de educație juridică nu s-au înregistrat infracționalități raportate către Poliția R. Moldova;
  5. Comentariile și reacțiile la postările pe Facebook redactate și publicate în cadrul campaniei de comunicare „Polițistul – prietenul tău mai mare” au fost pozitive, ceea ce denotă mai multă încredere față de polițiști și sistemul judiciar după desfășurarea activităților din proiect.