Monitorizarea alternativă a procesului de implementare la nivel regional a Concepției privind activitatea polițienească comunitară și Planului de acțiuni


 

Institutul de Politici Publice prin intermediul proiectului „Monitorizarea alternativă a procesului de implementare la nivel regional a Concepției privind activitatea polițienească comunitară și Planului de acțiuni”, implementat cu ajutorul Asociației Promo-LEX și cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, a realizat o serie de activități care evidențiază rolul poliției în comunitate, și nevoia de lucra cu administrația publică locală și cu ONG-urile în asigurarea securității locale. 

Scopul general al proiectului este promovarea și susținerea transparenței și responsabilității în procesului de implementare a Concepției privind activitatea polițienească comunitară și Planului de acțiuni. 

Pentru realizarea acestui scop a fost efectuat o monitorizare alternativă a procesului de implementare la nivel regional a Concepției privind activitatea polițienească comunitară și a Planului de acțiuni. 

Obiectivele proiectului 

1.  Măsurarea progresului și efectelor realizate în procesului de implementare a Concepției privind activitatea polițienească comunitară și Planului de acțiuni la nivel regional.

2.    Identificarea eventualelor devieri și probleme. 

3.   Identificarea căilor și acțiunilor necesare pentru eficientizarea procesului de implementare, asigurarea transparenței și responsabilității. 


ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

În cadrul proiectului, Institutul de Politici Publice a elaborat metodologia de monitorizare și evaluare, care  a inclus monitorizarea de birou și de teren, metode mixte de monitorizare/cercetare pentru a oferi o monitorizare alternativă comprehensivă și veridică: metode cantitative, calitative și triangularea. 

Monitorizarea de teren a avut loc în 34 de instituții din 6 localități implicate în procesul de cercetare și monitorizare: Anenii Noi, Telenești, Sângerei, Fălești, Comrat și Ceadâr-Lunga. 

Raportul a fost elaborat de o echipă formată din următorii cercetători: Arcadie Barbarosie, Irina Ciumac, Natalia Vladicescu, Patricia Vieru, și publicat pe site-ul Institutului de Politici Publice: http://ipp.md/wp-content/uploads/2020/03/Raportul-de-monitorizare.pdf. 

Pentru prezentarea și promovarea raportului de monitorizare a fost realizat un film de scurt metraj în care sunt descrise succint realizările proiectului și concluziile acestuia, care a fost ulterior promovat online.