Monitorizarea civică a implementării reformei poliției în mun. Bălți


 

A.O. „Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI” prin intermediul proiectului „Monitorizarea civică a implementării reformei poliției în mun. Bălți” , implementat cu ajutorul Asociației Promo-LEX și cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, a realizat o serie de  activități care au contribuit la sporirea rolului societății civile în monitorizarea implementării reformei Poliției.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

1.  Informarea locuitorilor mun. Bălți despre implementarea reformei Poliției în Republica Moldova, în special în mun. Bălți,  și promovarea conceptului de Poliție Comunitară.

2.  Îmbunătățirea dialogului dintre reprezentanții Poliției și societatea din mun. Bălți prin instruirea în comunicare eficientă aprox. 30 persoane.

3. Asigurarea transparenței privind implementarea reformei poliției, prin monitorizarea procedurilor de achiziții publice, specifice pentru Inspectoratul de Poliție Bălți.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

Activitățile nemijlocite ale proiectului au demarat prin crearea unui sondaj online de opinie privind implementarea reformei Poliției în Republica Moldova.  

În total, la sondaj au participat 121 de persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 60+. Astfel, în urma sondajului realizat, ADO Lex XXI, au concluzionat că reprezentanții poliției au devenit mult mai deschiși față de societate și foarte receptivi în colaborarea cu ONG-urile. Aceste rezultate ale sondajului le puteți vedea, de asemenea, în raportul de monitorizare a achizițiilor publice desfășurate în cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți. https://bit.ly/2XNQeXm  

La fel, în cadrul proiectului a fost organizat un atelier la care au participat 45 de persoane, dintre care 34 bărbați și 11 femei, printre care: cetățeni simpli, cetățeni activi, voluntari ADO Lex XXI, precum și beneficiari ai proiectelor curente ale ADO Lex XXI.

În cadrul atelierului, s-a pus accent pe prezentarea planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de Dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020, prezentarea rezultatelor obținute până în prezent, prezentarea și promovarea conceptului de „Poliție Comunitară”.

În cadrul aceluiași proiect, a fost elaborat un spot video adresat tuturor cetățenilor Republicii Moldova, în special locuitorilor mun. Bălți, în scopul de a le aduce la cunoștință despre implementarea reformei Poliției în Republica Moldova și, de asemenea, pentru a promova conceptul de „Poliție Comunitară”, ca parte componentă a reformei poliției.

ADO Lex XXI a organizat și desfășurat o instruire: „Comunicarea strategică și eficientă dintre reprezentanții Poliției cu societatea și invers”. În cadrul acestei instruiri, participanților li s-au prezentat subiecte precum: principiile de bază și elementele unei comunicări eficiente, abilități și tehnici de comunicare strategică, etc. Au fost evidențiate care sunt rolurile poliției dar și a celorlalți membri ai societății în interacțiunea și comunicarea comună, privind menținerea unui spațiu de siguranță pentru fiecare cetățean. Au fost enumerate cele mai frecvente metode de comunicare între cetățeni, societatea civilă și poliție. Doar câțiva participanți la instruire au avut până la moment careva interacțiuni cu colaboratorii din poliție, iar despre reforma din cadrul poliției majoritatea participanților au aflat la seminar.

Totodată a fost organizată și desfășurată o altă instruire: „Impactul corupției asupra activității Poliției”, care a pus în discuție următoarele subiecte: ce este corupția, consecințele negative ale corupției, instituțiile responsabile de prevenire și combatere a corupției, ș.a.

În urma implementării activităților propuse, au fost elaborate și 10 Infografice care au făcut referință la: rezultatele sondajului, spotul publicitar, traininguri și raportul de monitorizare a achizițiilor publice realizate de Inspectoratul de Poliție Bălți.  

Una dintre principalele activități din cadrul proiectului a fost elaborarea unui raport de monitorizare a achizițiilor publice desfășurate în cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți.( https://bit.ly/2XNQeXm )

În scopul informării cetățenilor cu privire concluziile și recomandările din cadrul acestui raport, ADO Lex XXI a organizat un eveniment de prezentare publică a raportului de monitorizare a achizițiilor publice, desfășurate în cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți.  

Ca acțiune finală a proiectului,  ADO Lex XXI a elaborat, publicat și distribuit un material video cu privire la rezultatele finale ale proiectului. Tot rezultatele proiectului au fost reflectate în cadrul  a 6 articole de promovare realizate de  mass-mediei locale „SP”.