Modele de sesizări


Acte de corupție, trafic de influență sau îmbogățire ilicită

1
Acte de corupție
2
Trafic de influență
3
Îmbogățirea ilicită
4
Utilizarea în interes personal sau în alte scopuri decât cele de serviciu a mijloacelor

Abuz de putere, depășirea atribuțiilor de serviciu și fals în acte publice

1
Abuz de serviciu/ abuz de putere
2
Excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu
3
Falsul în acte publice

Neîndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor de serviciu

1
Neglijența în serviciu
2
Refuz de a înregistra/ soluționa eficient un demers

Acte de tortură, tratament inuman și degradant, discriminare

1
Acte de discriminare
2
Acte de tortură, tratament inuman și degradant

Încălcarea normelor de etică și deontologie profesională

1
Utilizarea cuvintelor necenzurate și înjositoare
2
Comportament impropriu statutului de funcționar public cu statut special
3
Implicare în activitatea politică

Încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, conflictului de interese

1
Conflicte de interese
2
Încălcarea regimului juridic al incompatibilităților și limitărilor aplicabile funcției publice
3
Caracter nejustificat al averii deținute (ANI)

Încălcarea drepturilor angajaților Poliției

1
Neachitarea orelor de muncă lucrate efectiv
2
Obligarea efectuării anumitor acțiuni / cheltuieli din cont propriu
3
Obligarea / solicitarea / indicația conducerii de desfășurare a actelor de corupție
4
Obligarea îndeplinirii sarcinilor neprevăzute de fișa de post
5
Intimidarea / discriminarea angajaților în raporturile de muncă
6
Ultragierea angajatului din organele de drept
7
Aplicarea sancțiunilor în mod nemotivat
8
Neasigurarea condițiilor minime de muncă
9
Lipsa reacției conducerii subdiviziunii la abaterile disciplinare ale colegilor
10
Influență necorespunzătoare (imixtiune în activitatea profesională a angajatului poliției)

Alte

1
Alte

* Dacă aveți nevoie de asistență juridică pentru completarea unei sesizări către autoritățile relevante sau doriți să transmiteți o semnalare despre această problemă către Asociația Promo-LEX, o puteți face la adresa de email: [email protected]