13.12.2021

RAPORT de monitorizare și evaluare a achizițiilor publice realizate de Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției în contextul implementării strategiei de dezvoltare a poliției 2016–2020

În contextul implementării Strategiei de Dezvoltare a Poliției, Asociația Promo-LEX a efectuat monitorizarea și evaluarea achizițiilor publice realizate de Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției în perioada 2016-2020. Scopul misiunii de evaluare constă în a oferi o imagine obiectivă privind legalitatea, transparenţa, eficienţa şi eficacitatea achiziţiilor de bunuri, servicii şi lucrări raportate la obiectivele din Strategie. În baza principalelor constatări experții au elaborat un Raport, publicat la 13 decembrie 2021.

Detalii...

09.12.2021

RAPORTUL FINAL | Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova

Asociația Promo-LEX a organizat, la 9 decembrie 2021, masa rotundă dedicată prezentării Raportului Final privind rezultatele monitorizării civice a Strategiei de Dezvoltare a Poliției. Evenimentul a avut loc în contextul finalizării Proiectului „Monitorizarea civică a reformei Poliției”, implementat în perioada 14 decembrie 2018 – 13 decembrie 2021.

 

Detalii...

06.08.2021

RAPORTUL nr. 5 | Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova

Asociația Promo-LEX a prezentat astăzi Raportul nr. 5 privind Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova. Documentul este un raport anual, care prezintă o sinteză post-factum a gradului de realizare pe parcursul anului 2020, de către Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției, a obiectivelor Strategiei de Dezvoltare a Poliției 2016 – 2020 și a Matricei de politici privind implementarea suportului bugetar pentru anii 2017 – 2020, oferit de către Uniunea Europeană pentru reforma Poliției.

Detalii...

26.10.2020

RAPORTUL nr. 4 | Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova

Ultimul an de implementare a Strategiei de Dezvoltare a Poliției 2016–2020 a început cu restanțe, 10 subacțiuni nerealizate (18,9%) din cele 53 de subacțiuni care trebuiau să fie realizate până la sfârșitul anului 2019. Mai multe activități din documentele de politici nu au putut fi realizate în primul semestru al anului 2020 din cauza pandemiei de COVID-19, deoarece activitatea Ministerului Afacerilor Interne și, implicit, a Poliției a fost axată pe supravegherea respectării de către cetățenii Republicii Moldova a măsurilor instituite  de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

Detalii...

24.06.2020

RAPORTUL nr. 3 | Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova

Asociația Promo-LEX a prezentat astăzi Raportul nr. 3 privind „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova”. Raportul conține o analiză comprehensivă a gradului de realizare pe parcursul anului 2019 de către Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției a obiectivelor Strategiei de Dezvoltare a Poliției 2016 – 2020 și a Matricei de politici privind implementarea suportului bugetar pentru anii 2017 – 2020, oferit de către Uniunea Europeană pentru reforma Poliției.

Detalii...

17.12.2019

RAPORTUL nr. 2 | Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova

Asociația Promo-LEX a făcut public Raportul nr 2 – Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova. Documentul este un raport semestrial și cuprinde perioada de monitorizare 1 ianuarie – 30 iunie 2019. Conținutul complet al raportului consultați aici.

Potrivit Metodologiei, anumite aspecte ale procesului monitorizat sunt evaluate inclusiv prin intermediul interviurilor desfășurate cu factori de decizie din subdiviziunile teritoriale ale poliției. Remarcăm o deschidere din partea reprezentaților Poliției pentru desfășurarea interviurilor cu monitorii Promo-LEX dar și oferirea promptă a răspunsurilor la întrebările formulate.

Detalii...

22.10.2019

RAPORTUL nr. 1 | Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova

Asociația Promo-LEX a făcut public Raportul nr 1 – Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova. Documentul este elaborat pentru perioada 2016 – 2018. Acesta reprezintă o sinteză post-factum a conformității gradului de realizare a reformei, stabilită prin compararea conținutului rapoartelor oficiale ale poliției cu observațiile experților Asociației Promo-LEX.

Concluziile Asociației Promo-LEX despre gradul de realizare a obiectivelor operaționale ale reformei sunt elaborate prin raportarea la indicatorii de performanță și termenele de realizare stipulate în documentele de program relevante. Calificativele utilizate pentru aprecierea gradului de îndeplinire a obiectivelor sunt: realizat, parțial realizat și nerealizat.

Detalii...