13.12.2021

Constatări și recomandări Promo-LEX în contextul monitorizării achizițiilor publice aferente Strategiei de Dezvoltare a Poliției

În contextul implementării Strategiei de Dezvoltare a Poliției, Asociația Promo-LEX a efectuat monitorizarea și evaluarea achizițiilor publice realizate de Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției în perioada 2016-2020. Scopul misiunii de evaluare constă în a oferi o imagine obiectivă privind legalitatea, transparenţa, eficienţa şi eficacitatea achiziţiilor de bunuri, servicii şi lucrări raportate la obiectivele din Strategie.

Detalii...

09.12.2021

Constatări finale ale Asociației Promo-LEX privind gradul de implementare a reformei Poliției

Asociația Promo-LEX a organizat, la 9 decembrie 2021, masa rotundă dedicată prezentării Raportului Final privind rezultatele monitorizării civice a Strategiei de Dezvoltare a Poliției. Evenimentul a avut loc în contextul finalizării Proiectului „Monitorizarea civică a reformei Poliției”, implementat în perioada 14 decembrie 2018 – 13 decembrie 2021.

 

Detalii...

15.11.2021

Rezultatele sondajului realizat în cadrul Campaniei de informare „Împreună pentru o societate mai sigură”

Sondajul a fost realizat în scopul consultării opiniei publice despre activitatea poliției și modalitățile de îmbunătățire a colaborării dintre oamenii legii și cetățeni. Chestionarul a fost completat de 222 de femei și 193 de bărbați, atât în mediul online cât și prin comunicarea directă cu cetățenii. 

Detalii...

06.08.2021

Implementarea Strategiei de Dezvoltare a Poliției 2016–2020 marcată în 2020 de restanțe în implementare, dar și de atingerea unui nivel record de încredere a cetățenilor în Poliție

Asociația Promo-LEX a prezentat astăzi Raportul nr. 5 privind Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova. Documentul este un raport anual, care prezintă o sinteză post-factum a gradului de realizare pe parcursul anului 2020, de către Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției, a obiectivelor Strategiei de Dezvoltare a Poliției 2016 – 2020 și a Matricei de politici privind implementarea suportului bugetar pentru anii 2017 – 2020, oferit de către Uniunea Europeană pentru reforma Poliției.

Detalii...

03.05.2021

CONCURS DE GRANTURI pentru proiecte orientate spre monitorizarea implementării la nivel local sau regional a reformei poliției și informarea publicului cu privire la aceasta

Asociația Promo-LEX anunță lansarea celui de-al treilea Concurs de Granturi pentru proiecte orientate spre monitorizarea implementării, în special la nivel local sau regional, a reformei poliției și informarea publicului cu privire la aceasta.

Detalii...

25.03.2021

Opinia Promo-LEX cu privire la proiectul de Lege nr. 511 din 10.12.2020 ce prevede revenirea la grade militare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Asociația Promo-LEX, în temeiul Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și a Regulamentului Parlamentului aprobat prin Legea nr. 7979-XIII din 2 aprilie 1996, își manifestă interesul față de participarea la procesul de consultare publică a proiectului de Lege pentru completarea și modificarea Legii nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerul Afacerilor Interne (numărul de înregistrare în Parlament: 511 din 10.12.2020)

Detalii...

26.10.2020

Restanțele din anii precedenți în implementarea Strategiei de Dezvoltare a Poliției nu au fost corectate

Ultimul an de implementare a Strategiei de Dezvoltare a Poliției 2016–2020 a început cu restanțe, 10 subacțiuni nerealizate (18,9%) din cele 53 de subacțiuni care trebuiau să fie realizate până la sfârșitul anului 2019. Mai multe activități din documentele de politici nu au putut fi realizate în primul semestru al anului 2020 din cauza pandemiei de COVID-19, deoarece activitatea Ministerului Afacerilor Interne și, implicit, a Poliției a fost axată pe supravegherea respectării de către cetățenii Republicii Moldova a măsurilor instituite  de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

Detalii...

01.09.2020

Opinia Asociației Promo-LEX privind proiectul de Lege pentru aprobarea Strategiei de asigurare a independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021- 2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia

Asociația Promo-LEX a făcut publică Opinia privind proiectul de Lege pentru aprobarea Strategiei de asigurare a independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021- 2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia. 

Detalii...

21.07.2020

OPINIA Asociației PROMO-LEX asupra proiectul lege nr. 298 din 06.07.2020 pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr. 1163/ 1997 și Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

    Asociația Promo-LEX, în temeiul Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și  Regulamentului Parlamentului aprobat prin Legea nr. 7979-XIII din 2 aprilie 1996, își manifestă interesul față 
    de participarea la procesul de consultare publică a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal și Codul de procedură penală al RM) (numărul de înregistrare în Parlament: nr. 298 din 06.07.2020 [1]).

 

Detalii...

10.07.2020

Întrevedere de lucru a șefului Inspectoratului General al Poliției cu reprezentanții Asociației Promo-LEX

La data de 9 iulie curent, șeful Inspectoratului General al Poliției, Sergiu Paiu a avut o întrunire cu reprezentați ai Asociației Promo-LEX, Pavel Postica, director de Program și Ion Manole, Director Executiv.

Detalii...

30.06.2020

[INFOGRAFIC] Nivelul de dotare a subdiviziunilor teritoriale ale poliției cu echipament și tehnică

Nivelul de dotare a subdiviziunilor teritoriale ale poliției cu echipament și tehnică

Detalii...

24.06.2020

Asociația Promo-LEX atrage atenția asupra riscului de nerealizare în termen și pe deplin a Strategiei de Dezvoltare a Poliției 2016 – 2020

Asociația Promo-LEX a prezentat astăzi Raportul nr. 3 privind „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova”. Raportul conține o analiză comprehensivă a gradului de realizare pe parcursul anului 2019 de către Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției a obiectivelor Strategiei de Dezvoltare a Poliției 2016 – 2020 și a Matricei de politici privind implementarea suportului bugetar pentru anii 2017 – 2020, oferit de către Uniunea Europeană pentru reforma Poliției.

Detalii...

19.06.2020

TERMEN EXTINS | Asociația Promo-LEX selectează un expert/grup de experți pentru elaborarea unui raport retrospectiv de monitorizare și evaluare a achizițiilor publice realizate de către MAI și IGP în perioada 2016 – 2020

Obiectivul concursului este selectarea unui/unei expert(e) sau grup de experți în domeniul achizițiilor publice pentru elaborarea unui raport retrospectiv de monitorizare și evaluare a achizițiilor publice din perioada 2016-2020 realizate de către Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției în contextul implementării Strategiei de Dezvoltare a Poliției 2016 – 2020 și a Matricei de politici privind implementarea Suportului Bugetar oferit de Uniunea Europeană pentru Reforma Poliției pentru anii 2017 – 2020.

Detalii...

04.06.2020

Asociația Promo-LEX selectează un expert/grup de experți pentru elaborarea unui raport retrospectiv de monitorizare și evaluare a achizițiilor publice realizate de către MAI și IGP în perioada 2016 – 2020

Obiectivul concursului este selectarea unui/unei expert(e) sau grup de experți în domeniul achizițiilor publice pentru elaborarea unui raport retrospectiv de monitorizare și evaluare a achizițiilor publice din perioada 2016-2020 realizate de către Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției în contextul implementării Strategiei de Dezvoltare a Poliției 2016 – 2020 și a Matricei de politici privind implementarea Suportului Bugetar oferit de Uniunea Europeană pentru Reforma Poliției pentru anii 2017 – 2020.

Detalii...

25.05.2020

Opinia Promo-LEX vizavi de proiectul de lege nr. 142 din 27.03.2020 pentru modificarea Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului nr.320/2012 (art.15)

Asociația Promo-LEX, în temeiul Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și  Regulamentului Parlamentului aprobat prin Legea nr. 7979-XIII din 2 aprilie 1996, își manifestă interesul față de participarea la procesul de consultare publică a proiectului de Lege pentru modificarea Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului nr. 320/2012 (numărul de înregistrare în Parlament: 142 din 27.03.2020

Detalii...

08.05.2020

Asociația Promo-LEX lansează platforma civică www.politia.monitor.md pentru a încuraja comunicarea dintre cetățeni și Poliție

Pentru a stimula comunicarea și interacțiunea dintre cetățeni și Poliție, Promo-LEX lansează platforma www.politia.monitor.md. Astfel, din 8 mai 2020 orice persoană poate semnala în regim on-line, pe hartă interactivă a platformei www.politia.monitor.md un șir de probleme sau încălcări ale legii comise de către cetățeni, funcționari publici, polițiști.

Detalii...

07.05.2020

ZIUA EUROPEI 2020: ÎMPREUNĂ MAI PUTERNICI, SUNTEM SOLIDARI PENTRU SĂNĂTATE!

Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, împreună cu Ambasadele Statelor Membre UE acreditate în Republica Moldova și Ambasadele țărilor Parteneriatului Estic, organizează pe parcursul lunii mai o serie de evenimente educaționale, culturale și interactive, cu prilejul Zilei Europei. În premieră, Ziua Europei este marcată în Republica Moldova timp de o lună la TV, Radio, online. 

Detalii...

05.05.2020

Asociația Promo-LEX: achiziția de către IGP a autospecialelor pentru reacționare rapidă, fără implementarea altor măsuri incluse în Strategia de Dezvoltare a Poliției, ar putea contribui nesemnificativ la micșorarea timpului de intervenție

Asociația Promo-LEX prezintă Opinia privind achiziția de către Inspectoratul General al Poliției (IGP), în perioada declarată a stării de urgență, a automobilelor pentru reacționare rapidă. 

Detalii...

10.02.2020

OPINIA PROMO-LEX în contextul Reformei Poliției și Activității Polițienești Comunitare privind raționalitatea și oportunitatea restabilirii în fiecare localitate a activității polițistului de sector

Prim-Ministrul Republicii Moldova, Ion Chicu, s-a pronunțat cu inițiativa de restabilire a institutului polițiștilor de sector în fiecare localitate, „reforma poliției efectuată în 2011–2012 eliminând acest institut”. De asemenea, premierul a venit cu inițiativa de majorare substanțială a salariului polițiștilor de sector și de dotare corespunzătoare a acestora. 

Detalii...